ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

У оквиру професионалне оријентације на часу биологије одржана је презентација о Медицинској школи. Ученицима су представљени сви смерови које би ученици потенцијално похађали на нивоу београдских медицинских школа. Ученицима су таксативно предочена задужења, односно радне обавезе за сваки смер појединачно. На овај начин ученици су имали прилику да продискутују са наставником, као и међусобно, а у циљу пројекције њихових личних афинитета и адекватног усмеравања ученика ка профилима који одговарају њиховим аспирацијама и сензибилитету. Предавање је одржано у одељењу 8-1. У прилогу се налази презентација која је коришћена у виду готовог ресурса. https://www.slideshare.net/AnaSanja1/srednje-medicinske-skole