ERASMUS +
Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

Станица Јефтовић – шеф рачуноводства

 Весна Цветановић – благајник

 

Горица Динић Младеновић – секретар
e -mail: os.stevandukic@gmail.com