ERASMUS +
Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

Школски одбор

Школски одбор чине по три представника професора, родитеља и локалне самоуправе.

Чланови школског одбора су:

Име и презиме
Људмила Пуача професор руског језика и грађанског васпитања
Катерина Стаменковић професор олигофренопедагог
Маријана Марковић дефектолог
Небојша Игњатовић представник родитеља
Анђелија Арбутина представник родитеља
Александра Кауцки представник родитеља
Бранко Мрда  представник локалне самоуправе
Милена Мирчић  представник локалне самоуправе
Милан Мирић  представник локалне самоуправе