ERASMUS +
Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

Документација

О КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ можете прочитати на следећем линку:

Конкурсна документација

О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ можете прочитати на следећем линку:

Позив за подношење понуда

О OБАВЕШТЕЊУ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ можете прочитати на следећем линку:

Обавештење о продужењу рока

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *