ERASMUS +
Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

ТЕМАТСКИ ДАН: ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ЈЕ ДВА ПУТА ВЕЋА

Разред: трећи
Предмети: српски језик, математика, музичка култура, пројектна настава
Прочитајте занимљиве дигиталне приче ученика ТРЕЋЕГ разреда.
Овде прегледајте све активности тематског дана:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *