ERASMUS +
Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

Управни кадар школе,заједно са својим запосленима, стално тежи ка унапређењу квалитета наставе, користећи нове технике рада и адекватну опрему, у чему јој умногоме помажу њени донатори и партнери. Пре свега Министарство просвете и спорта, као и Градски секретаријат за образовање, без чије потпоре ОШ  „Стеван Дукић “ не би била оно што данас јесте. МУП Палилула, Удружење предузетника Палилуле и Телеком Србија су наши партнери са којима успешно сарађујемо низ година. Сваке године Удружење предузетника Палилуле донира поклон пакете деци са лошим материјалним стањем за Нову годину. Захваљујући донацији Градског секретаријата за образовање, школа је опремљена са 19 нових рачунара, 10 у оквиру кабинета за информатику, а остали су распоређени по канцеларијама. Компанија Телеком Србија увела је ADSL приступ Интернету 2006. године.