ERASMUS +
Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

Упис ученика у први разред

Поштовани родитељи,

Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

То значи да се школске 2019/2020. године у први разред уписују сва деца рођена од

1. марта 2012. г. до 1. марта 2013. г . године.

Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2019/2020. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2013. године.

Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Упис и тестирање деце за полазак у први разред основне школе за школску 2019/2020. годину ће се обавити у периоду од 01.04.2019. до 31.05.2019. (у изузетним случајевима и до 31.08.2019. године).

За упис потребно је прибавити:

1. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију)

2. потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм (која се добија од предшколске установе коју је дете похађало)

3. пријаву боравка становања

4. доказ да је дете здраво и способно за похађање школе ( потврда из дечјег диспанзера након обављеног прегледа)

Након уписа код секретара школе заказује се термин тестирања детета.

Тестирање за упис овогодишње генерације првака обавиће школски педагог и психолог.

На основу теста и интервјуа са родитељима утврђује се интелектуална, социјална и емоционална зрелост детета за полазак у школу.

Потребно је имати на уму да за дете не треба никаква посебна припрема за тестирање.

Важно је да дете буде одморно и да му код куће укратко објасните где иде. Немојте застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао…” и сл.), нити му ублажавати ситуацију (“Мало ћеш да се играш са тетом…”).

Овај тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.

У школи ради продужени боравак за децу уписану у ниже разреде.

Радно време продуженог боравка за први и други разред је од 7.00 до 17.00ч. уз дежурство од 17.00 до 18.00 ч.

У боравку ученици обнављају научено градиво, раде задатке, играју се и баве осталим слободним активностима.

СВИМ БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПОЧЕТАК И ПУНО УСПЕХА!