ERASMUS +
Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

ПРВИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК 1.  Буквар са словарицом, за први разред основне школе, Душка Милић, Татјана Митић; Нови Логос
2. Наставни листови уз буквар, за први разред основне школе,  Душка Милић, Татјана Митић;  Нови Логос
3. Читанка – Реч по реч за први разред основне школе,  Др Наташа Станковић Шошо, Маја Костић;  Нови Логос
МАТЕМАТИКА 4. Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе, Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић; Нови Логос
СВЕТ ОКО НАС

 

5. Свет око нас 1 за први разред основне школе – уџбеник са додатним материјалима (картицама), Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић;  Нови Логос
6. Свет око нас 1 за први разред основне школе – радна свеска,  Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић;  Нови Логос
МУЗИЧКА КУЛТУРА 7. Музичка култура 1, уџбеник (са додатним материјалима) за први разред основне школе, Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац; Нови Логос
ЛИКОВНА КУЛТУРА 8.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 9. FAMILY AND FRIENDS(secend edition), енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком, Сузан Јануци (Susan Iannuzzi); Нови Логос

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 10.