ERASMUS +
Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

 

ПЕТИ  РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК 1. Читанка Чаролија стварања, за пети разред основне школе, Н. Станковић Шошо; Б. Сувајџић, Нови Логос, 2018.
2. Граматика Језичко благо, за пети разред основне школе,   Н. Станковић Шошо; Б. Сувајџић, Нови Логос, 2018.
3. Радна свеска У потрази за језичким и књижевним благом за први разред основне школе,   С. Слијепчевић, Н. Станковић Шошо; Б. Сувајџић, Нови Логос, 2018.
МАТЕМАТИКА 4. Математика , уџбеник за пети разред основне школе, Мирјана Стојсављевић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић; Креативни центар, 2018.
5. Математика , збирка задатака за пети разред основне школе, Мирјана Стојсављевић Радовановић , Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић; Креативни центар, 2018.
ИСТОРИЈА

 

6. Историја за пети разред основне школе,  Весна Лучић;  Бигз, 2018.
ГЕОГРАФИЈА 7. Географија  за пети разред основне школе – Наташа Поповић, Едука, 2018.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 8. Музичка култура , уџбеник  за пети разред основне школе, Александра Паладин; Нови Логос, 2018.
ЛИКОВНА КУЛТУРА 9. Ликовна култура , уџбеник за пети разред основне школе; Миливој Мишко Павловић; Бигз, 2018.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 10. PROJECT 2, енглески језик  за пети разред основне школе;уѕбеник и радна свеска

Tom Hutchinson, Oxford

РУСКИ

ЈЕЗИК

11. Орбита 1, руски језик за 5. разред, Завод за уџбенике, аутори: П.Пипер, М.Петковић и С.Мирковић, 2018.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 12. NOUVEA PIXEL 1, Data Status, 2018.
БИОЛОГИЈА

 

13. Биологија за пети разред, уџбеник, Дејан Бошковић, Бигз, 2018.
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 14. Техника и технологија, уџбеник за пети разред, Ненад Стаменовић, Клетт, 2018

 

15. Кутија са материјалом, Клетт,

 

ИНФОРМА

ТИКА И РАЧУНАРСТВО

16. Информатика и рачунарство 5уџбеник за пети разред основне школе, Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић,Бигз, 2018