ERASMUS +
Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

СРПСКИ ЈЕЗИК- Нови Логос

 1. „Уметност речи“, читанка за осми разред основне школе; аутори: Наташа Станковић-Шошо
 2. „Дар речи“, граматика за осми разред основне школе; аутори: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћенез-Иљукић, Светлана Вулић
 3. „Радна свеска 8“, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе; аутори: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћенез-Иљукић, Светлана Вулић

МАТЕМАТИКА- Завод за издавање уџбеника

 1. Математика-уџбеник за осми разред основне школе; аутори: Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић
 2. Математика. Збирка задатака за осми разред основне школе; аутори: Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић

ГЕОГРАФИЈА- НОВИ ЛОГОС

 • Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; аутори: Слободан Зрнић, Наташа Бировљев

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- КЛЕТТ

 1. Messages 4, уџбеник, енглески језик за осми разред основне школе; аутори: Дајана Гуди, Ноел Гуди, Мередид Леви
 2. Messages 4, радна свеска и ЦД; аутори: Мередит Леви, Ноел Гуди, Дајана Гуди

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК- ДАТА СТАТУС

 1. Pixel 4 уџбеник; аутори: Sylvie Schmitt
 2. Pixel 4, радна свеска; аутори: Ane-Cecile Couderc

РУСКИ ЈЕЗИК- Завод за издавање уџбеника

 1. Орбита 4, уџбеник са електронским аудио додатком за четврту годину учења; аутори: Предраг Пипер, марина Петковић, Светлана Мирковић
 2. Орбита 4, радна свеска за четврту годину учења; аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић

ИСТОРИЈА- Завод за издавање уџбеника

 1. Уџбеник за осми разред основне школе; аутори: Д. Бончић, К. Николић

ХЕМИЈА- ГЕРУНДИЈУМ

 1. Хемија за осми разред основне школе, уџбеник; аутори: Ј. Адамов, Р. Ђурђевић, С Каламковић
 2. Збирка задатака из хемије за осми разред основне школе; аутори: Ј. Адамов, Р. Ђурђевић, С Каламковић

ФИЗИКА

 1. Физика, уџбеник за осми разред основне школе; аутори: Д: Поповић, А. Кандић- НОВИ ЛОГОС
 2. Збирка задатака за осми разред основне школе; аутори: Н. Камебург– КРУГ

 

ТЕХНИЧКО- КЛЕТТ

 1. „Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за седми разред основне школе
 2. „Техничко и информатичко образовање 8”, радна свеска за седми разред основне школе
 3. „Техничко и информатичко образовање 8, материјали за конструкторско моделовање за седми разред основне школе

МУЗИЧКА КУЛТУРА-НОВИ ЛОГОС

 1. „Музичка култура 8”, уџбеник за седми разред основне школе, уџбеник

ЛИКОВНА КУЛТУРА- БИГЗ

 1. Ликовна култура 8, уџбеник