19 јун

УВЕЗИВАЊЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ НАСТАВНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Дана 15.6.2024. године у нашој школи је одржан семинар "Увезивање и функционалност наставничке документације" чији је циљ био овладавање структуром школске документације и циклусима обезбеђивања квалитета рада. Водитељи семинара су Данијела Ковачевић Микић и Сања Петровић.