Библиотека Основне школе „Стеван Дукић“, основана је и почела са радом истовремено са оснивањем школе. Налази се на другом спрату и заузима простор од 68 m2, у оквиру којих је смештена колекција и читаоница. Библиотека је опремљена читалачким столовима, телевизором и по једним рачунаром за кориснике и библиотекара са интернет конекцијом и пројектором. После последње ревизије библиотека поседује око 9000 монографских публикација. Библиотека је отворена за кориснике радним данима од великог одмора у преподневној смени до краја великог одмора у поподневној смени,како би сви читаоци могли да користе ресурсе библиотеке. Осим књижевних сусрета, промоција, предавања, радионица, изложби, литерарних конкурса, квизова, рада секција (библиотечка, литерарна, рецитаторска) у библиотеци се одвијају и часови које реализује библиотекарка, часови предметне наставе које реализују наставници у сарадњи са библиотекарком, као и угледни часови и презентације. 

Библиотеку користе и ученици у продуженом боравку. Библиотекарка сарађује са матичном библиотеком Града Београда, Народном библиотеком Србије, библиотеком „Милутин Бојић“, као и другим установама културе и организацијама значајним за рад и развој библиотеке.
Сви они који желе да развију критичко мишљење и добију праву информацију, наћи ће своје место у библиотеци, поред оних који већ проверавају да ли се од читања расте. Ко буде завирио у школски летопис, откриће да су гости школе били и Бранко Ћопић и Душан Радовић, а да су у њеним клупама седели познати уметници, новинари, глумци, научници и данашњи министри.