Име и презиме Занимање
Александра Костов Дојчиновић професор српског језика
Данијела Јанковић професор српског језика
Александра Ранковић професор српског језика
Татјана Домановић Стојев наставник енглеског језика
Марија Давидовић професор енглеског језика
Марија Милићевић професор енглеског језика
Ивана Ћирић професор ликовне културе
Весна Стешевић наставник музичке културе
Деја Петковић Телесковић професор историје
Владанка Клипа професор географије
Љубиша Младеновић професор математике
Катарина Ивановић професор математике и информатике
Селма Халимовић професор математике и информатике
Светлана Димитријевић професор биологије
Бојан Станисављевић професор биологије
Снежана Ивановић професор физике и хемије
Љиљана Лазић професор хемије
Драгица Зекић наставник техничког образовања
Марија Јовановић професор технике и информатике
Милисав Павловић професор физичког васпитања
Јасмина Митић професор физичког васпитања
Александра Угарковић професор француског језика
Људмила Пуача професор руског језика
Радмила Габоров професор географије
Мира Травица Петровић наставник разредне наставе
Снежана Пауновић наставник разредне наставе
Мирјана Муцић професор разредне наставе
Слађана Николић професор разредне наставе
Душанка Џуверовић професор разредне наставе
Бранка Вујиновић професор разредне наставе
Весна Дмитрић професор разредне наставе
Мирјана Костић професор разредне наставе
Сунчица Стојковић професор разредне наставе
Наташа Зечевић професор разредне наставе
Бојана Пејановић професор разредне наставе
Милан Филиповац професор разредне наставе
Александра Перић професор разредне наставе
Добрила Марковић професор разредне наставе
Марија Гајић професор разредне наставе
Јелена Секулић професор разредне наставе
Татјана Радовић професор разредне наставе
Јелена Ранковић професор разредне наставе
Катерина Стаменковић дефектолог
Маријана Марковић дефектолог
Кристина Тодоровић професор географије
Бранка Попадић професор разредне наставе
Александра Зиројевић вероучитељ