Примена Климатског пакета у настави

Климатски пакет је материјал чија је израда урађена под покровитљством Програма Уједињених нација за развој (UNDP), уз подршку Глобалног фонда за животну средину  (GEF), Владе Руске Федерације и компаније Кока-кола, развио је за ученике, наставнике  и остале стручњаке у образовању Климатски пакет – Интерактивни мултимедијални образовни алат о климатским променама.

Климатски пакет, прилагођен за коришћење у Републици Србији, састоји се од:

  • Илустрованог Приручника за ученике, са разноврсним едукативним материјалима, питањима и задацима за појединце и групе, као и са смерницама за наставнике, а у вези употребе комплета алатки на часовима за ученике различитог узраста;
  • Водича за примену климатског пакета за наставнике и остале стручњаке у образовању, који је специфичан за Републику Србију и  који чини целину са Приручником;
  • Климатског квиза – комплета картица за игру;
  • Зидне мапе која илуструје могуће утицаје климатских промена на природу и човека у разним деловима света, до краја 21. века;
  • Постера са препорукама о томе како да смањимо свој угљенични отисак;
  • Диска са свим образовним материјалима комплета Климатски пакет
Главни циљ Климатског пакета јесте да обезбеди ученицима важне информације о глобалним климатским променама на занимљив, привлачан и забаван начин, а наставницима и осталим стручњацима у образовању даје препоруке како да користе Климатски пакет у оквиру школског плана и програма, али и у оквиру ваншколских активности.
Наша школа ће имати прилику да буде прва школа која ће имплементирати и пилотирати Климатски пакет у настави у циљу инкорпорирања климатске агенде од самог почетка процеса образовања како би ученици били способни да се носе са савременим проблемима који узрокују климатске промене, као што су губитак биодиверзитета, загађење, миграције, економска криза итд. Исход ових активности треба да буду развијање компетенција младих нараштаја за препознавање и решавање проблема које изазивају климатске промене.
Више о овом  пројекту можете саснати на следећем линку: