Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

Наш календар

Погледајте важне датуме.

Вида Милојковић
Телефон у канцеларији: 011/2970147
e – mail: direktorossd@gmail.com

Контакт
  • Дантеова 52, 11060 Београд, Србија
  • 011 297 1006
  • office@osstevandukic.com