ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

Поштовани родитељи,
Обавештавамо вас да је Савет родитеља донео одлуку да се ученици наше школе у школској 2020/21. години осигуравају преко осигуравајућег друштва АМС.
Почетак осигурања односи се на период од 1.9.2020. и траје до 1.9.2021. Цена осигурања по ученику износи 400 динара на годишњем нивоу.

 

УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА

ПОТРЕБНО ЈЕ ИСПОШТОВАТИ ДОЛЕ НАВЕДЕНО ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ.

1.Читко попуњен и потписан одштетни захтев
2. Извод из матичне књиге рођених (уколико је оштећено лице малолетно)
3. Полиса осигурања-копија
4. Изјава о начину исплате накнаде штете
5. Копија картице текућег рачуна
6. Копија медицинске документације
Очитана лична карта родитеља/старатеља

ШТЕТЕ СЕ ПРЕДАЈУ:

У РУЗВЕЛТОВОЈ УЛИЦИ 16

У ДУНАВСКОЈ УЛИЦИ 27А

САША БАЛАБАН 069 870 3 220

ШТЕТЕ 011 3084 962

011 3084 974