ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Постојање продуженог боравка у школи је од великог значаја за децу и њихове родитеље. Продужени боравак наше школе ученицима од првог до четвртог разреда осигурава квалитетно, занимљиво и корисно ваннаставно време, док родитељима ученика обезбеђује сигурно збрињавање деце током радног дана.
Опремљени смо неопходним дидактичким и техничким средствима, који нам помажу приликом остваривања планираних циљева.
Концепт рада у продуженом боравку подразумева приступ свеобухватном развоју личности ученика. Ради се на формирању радних навика, самосталности ученика у раду и изграђивању социјалних вештина.
Учитељи који раде у продуженом боравку планирају и усклађују активности са колегама из наставе.
Дневне активности у продуженом боравку подразумевају:
• самосталан рад ученика
• слободне активности и
• слободно време.
Ученици уз стручно-педагошку помоћ, сарадњу и надзор учитеља, самостално раде домаће задатке и утврђују, продубљују и усвајају нова знања, вештине и навике. Активности,које се односе на учење и решавање домаћих задатака, се реализују у складу са наставним програмом и садржајима које су ученици усвајали на редовној настави.
У оквиру слободних активности организују се креативне радионице (музичке, ликовне,спортске, драмско- рецитаторске активности). Посебна пажња се посвећује развијању сарадничког односа, неговању културних, естетских навика…
Слободно време има првенствено рекреативно-забавни карактер. Ученици тренутке релаксације и одмора, у зависности од временских услова, проводе у учионици, школском дворишту и фискултурној сали.

УСЛОВИ УПИСА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ШК. 2020/21. ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЊЕНИХ УСЛОВА РАДА (ВАНРЕДНИХ ОКОЛНОСТИ)

Приликом формирања васпитних група, праћене су и испоштоване препоруке Министарства здравља.
У периоду ванредних околности и измењених услова рада прибављају се неопходне потврде (за сваког ученика) о радној ангажованости оба родитеља у фирми/установи, без могућности обављања посла на даљину (од куће).

Организација рада продуженог боравка у околностима изазваних COVID-ом 19

Радно време продуженог боравка у посебним условима рада школе, услед измењених околности изазваних COVID-ом19, је 7.30 – 16.30, уз свакодневна дежурства (јутарње 7.30 – 8.00 и поподневно 16.00 – 16. 30).

У циљу задовољења и остваривања неопходних безбедносних услова, рад продуженог боравка се одвија у учионици, школском дворишту, трпезарији и школској библиотеци.

Дневни режим рада у боравку у периоду измењених околности, уз поштовање препорука министарстава (МПНТР и Министарства здравља):ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК


Постојање продуженог боравка у школи је од великог значаја за децу и њихове родитеље. Продужени боравак наше школе ученицима од првог до четвртог разреда осигурава квалитетно, занимљиво и корисно ваннаставно време, док родитељима ученика обезбеђује сигурно збрињавање деце током радног дана.
Опремљени смо неопходним дидактичким и техничким средствима, који нам помажу приликом остваривања планираних циљева.
Концепт рада у продуженом боравку подразумева приступ свеобухватном развоју личности ученика. Ради се на формирању радних навика, самосталности ученика у раду и изграђивању социјалних вештина.
Учитељи који раде у продуженом боравку планирају и усклађују активности са колегама из наставе.
Дневне активности у продуженом боравку подразумевају:
• самосталан рад ученика
• слободне активности и
• слободно време.
Ученици уз стручно-педагошку помоћ, сарадњу и надзор учитеља, самостално раде домаће задатке и утврђују, продубљују и усвајају нова знања, вештине и навике. Активности,које се односе на учење и решавање домаћих задатака, се реализују у складу са наставним програмом и садржајима које су ученици усвајали на редовној настави.
У оквиру слободних активности организују се креативне радионице (музичке, ликовне,спортске, драмско- рецитаторске активности). Посебна пажња се посвећује развијању сарадничког односа, неговању културних, естетских навика…
Слободно време има првенствено рекреативно-забавни карактер. Ученици тренутке релаксације и одмора, у зависности од временских услова, проводе у учионици, школском дворишту и фискултурној сали.

 

НАЧИН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА НА ДНЕВНОМ И НЕДЕЉНОМ НИВОУ У ШК. 2021/2022. ГОД.

 

Продужени боравак деце у школи је организован за ученике I – IV разреда, као облик васпитно-образовног рада у ваннаставном времену.

У продуженом боравку успостављамо равнотежу рада и одмора. Време које проводимо у продуженом бораваку  организује се према унапред утврђеном плану и то као:

·  време самосталног учења (израда домаћих задатака самостално и/или уз помоћ учитељa);

·  време слободних активности (плански организован рад усвајања, утврђивања, продубљивања и примене знања,умења и навика из различитих наставних предмета);

·  слободно време (активности забавно-рекреативног и стваралачког карактера).

Од великог је значаја поштовање радног времена продуженог боравка како би дете адекватно и у потпуности учествовало у свему планираном.

 

РАДНО ВРЕМЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Датум почетка рада продуженог боравка је 6. 9. 2021. године.

За ученике првог и другог разреда продужени боравак је организован  након часова редовне наставе, тј. у периоду од 11.30 до 17.00.

За групе ученика трећег и четвртог разреда продужени боравак је организован и пре почетка редовне наставе, од 8.00.

Током радних дана, обезбеђено је свакодневно дежурство за ученике  I – IV разреда у два термина:

 јутарње– од 07.00 до 08.00;

поподневно– од 17.00 до 18.00.

 

Дневни распоред активности у продуженом боравку:

Време

Врсте активности

07.00-08.00

Дежурни боравак

08.00-11.30

Редовна настава

11.30-12.15

Пријем ученика и слободно време

12.15-13.00

 

Хигијенска припрема и ручак за ученике првог разреда/ Самостални рад ученика од другог до четвртог разреда- часови учења

 

13.00-13.45

Хигијенска припрема и ручак за ученике од другог до четвртог разреда/ Самостални рад ученика првог разреда- часови учења

 

13.45- 15.00

Самостални рад ученика- израда домаћих задатака

15.00- 16.30

Слободне активности

16.30- 17.00

Слободно време и одлазак из боравка

17.00- 18.00

Дежурни боравак

 

Дете из боравка може преузети искључиво особа за коју је родитељ/старатељ дао сагласност и својим потписом је потврдио.

 

Рад продуженог боравка се одвија у: учионици, школском дворишту, фискултурној сали и школској библиотеци.

Током рада у продуженом боравку се, као и током редовне наставе, спроводи информативно- саветодавни рад на тему мера безбедности и заштите од вируса. Ученици, родитељи ученика и сви запослени у школи су у обавези да се придржавају актуелних препорука надлежних институција и органа у циљу спречавања и ширења истог.

 

РУЧАК ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

 

Школа обезбеђује ручак за ученике у продуженом боравку.

Дистрибуција ручка почиње 13. 9. 2021. год.

Уз све прописане мере заштите и препоруке Министарства здравља, обезбеђени су кувани оброци у појединачним паковањима (за сваког ученика посебно). Садржај паковања подразумева комплетан нутритивно избалансиран ручак у адекватној термостабилној амбалажи, као и одговарајући прибор за јело.