Дневник Ане Франк

У одељењу 7/2 одржан је угледни час. Ученици су поделили запажања након читања, као и нова сазнања у вези са Другим светским ратом, о жртвама, страдањима и људи.
Наставница Сања