Закони и права савета родитеља

Савет родитеља

Чланови Савета родитеља у школској 2018/19. години су:

Одељење Име и презиме
I/1
I/2
I/3
II/1
II/2
II/3
III/1
III/2
III/3
III/4
IV/1
IV/2
IV/3
V/1
V/2
V/3
VI/1
VI/2
VI/3
VII/1
VII/2
VII/3
VIII/1
VIII/2
VIII/3