Задужења наставника и сарадника

 

Вође смена

 

За наставнике:   Парна смена – Селма Ризвановић

Непарна смена –Александра Ранковић

За учитеље:         Парна смена –  Добрила Марковић

Непарна смена – Татјана Радовић

 

Записник наставничког већа: Сања Цветковић, Александра Угарковић

 

Црвени крст: Душица Џуверовић, Милисав Павловић

 

Ученички парламент: Александра Угарковић

 

Летопис: Марина Новаковић Дукић

 

Координатор продуженог боравка: Јелена Секулић

 

Руководиоци стручних већа:

Стручно веће за разредну наставу- Татјана Радовић

Стручно веће за језик и комуникацију- Татјана Домановић Стојев

Стручно веће природних наука – Љиљана Лазић

Стручно веће друштвених наука – Деја Петковић Телесковић

Стручно веће за културу, уметност и спорт- Весна Стешевић

Стручно веће учитеља продуженог боравка – Јелена Секулић

 

Координатори ес-дневника

 1. Милан Ђукић
 2. Катарина Живојновић
 3. Селма Ризвановић

 

Стручни актив за школско развојно планирање

 1. Олгица Демић-координатор
 2. Милан Филиповац
 3. Деја Петковић Телесковић
 4. Слађана Николић
 5. Дарина Пољак
 6. Душанка Срећковић
 7. Наташа Зечевић
 8. Ивана Стојићевић-родитељ

 

Стручни актив за развој школског програма

 1. Милан Ђукић – координатор
 2. Марина Мунитлак
 3. Олгица Демић
 4. Минка Милићевић

Тим за инклузивно образовање

 1. Катерина Стаменковић – координатор
 2. Маријана Марковић
 3. Стана Будурић
 4. Александра Костов Дојчиновић
 5. Марија Милићевић
 6. Радмила Габоров
 7. Добрила Марковић
 8. Јелена Ранковић

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, злостављања, занемаривања и трговине људима

 1. Стана Будурић –  координатор
 2. Јасмина Митић
 3. Весна Стешевић
 4. Љубиша Младеновић
 5. Марија Јовановић
 6. Александра Перић
 7. Татјана Домановић Стојев
 8. Моника Милетић-родитељ

 

Тим за самовредновање  рада школе

 1. Сунчица Стојковић – координатор
 2. Минка Миличевић , професор физике
 3. Весна Дмитрић
 4. Драгица Зекић
 5. Слађана Николић
 6. Душанка Срећковић, професор математике
 7. Сања Цветковић, професор српског језика

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. Марина Новаковић Дукић – координатор
 2. Јелена Ранковић
 3. Љубиша Младеновић
 4. Јасмина Митић
 5. Мирјана Муцић
 6. Мира Травица Петровић

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. Александра Ранковић – координатор
 2. Маја Вучковић -наставица биологије
 3. Мира Травица Петровић – наставица разредне наставе
 4. Марија Давидовић – наставница енглеског језика

 

Тим за професионални развој и  праћење стручног усавршавања наставника и сарадника

 1. Олгица Демић – координатор
 2. Деја Петковић Телесковић
 3. Снежана Пауновић
 4. Бранка Вујиновић

 

Тим за интерни и екстерни маркетинг школе

 1. Милан Филиповац –  координатор
 2. Марина Новаковић Дукић
 3. Бранка Попадић

 

Тим за спровођење безбедности у школи

 1. Јелена Никодијевић – координатор

 

Тим за израду пројеката

 1. Дарина Пољак – координатор
 2. Милан Филиповац
 3. Марија Давидовић

 

Тим за професионалну оријентацију ученика

 1. Стана Будурић –  координатор
 2. Зорица Гилдедовић
 3. Александра Зиројевић
 4. Бојан Станисављевић
 5. Милисав Павловић

 

Тим за уређење ентеријера школе

 1. Ивана Ћирић-координатор тима
 2. Бранка Попадић
 3. Катарина Живојиновић
 4. Марија Гајић
 5. Јелена Секулић
 6. Катарина Стаменковић
 7. Маријана Марковић