Задужења наставника и сарадника

 

Вође смена

 

За наставнике:   Парна смена – Селма Ризвановић

Непарна смена –Александра Ранковић

За учитеље:         Парна смена –  Добрила Марковић

Непарна смена –  Весна Дмитрић

 

Записник наставничког већа: Сања Цветковић, Александра Угарковић

 

Црвени крст: Душица Џуверовић, Милисав Павловић

 

Координатор продуженог боравка: Јелена Секулић

 

Руководиоци стручних већа:

 

Стручно веће за разредну наставу- Наташа Зечевић

Стручно веће за језик и комуникацију- Татјана Домановић Стојев

Стручно веће за културу, уметност и спорт- Весна Стешевић

Стручно веће природних наука – Љиљана Лазић

Стручно веће друштвених наука –Александра Зиројевић

 

Координатори ес-дневника

 1. Милан Ђукић
 2. Катарина Живојновић
 3. Селма Ризвановић

 

Стручни актив за школско развојно планирање

 1. Олгица Демић, координатор
 2. Милан Филиповац
 3. Наташа Зечевић
 4. Слађана Николић
 5. Деја Петковић Телесковић
 6. Дарина Пољак
 7. Ана Батинић

 

Стручни актив за развој школског програма

 1. Марина Мунитлак, координатор
 2. Александра Перић
 3. Слађана Николић
 4. Олгица Демић
 5. Минка Милићевић

 

Тим за инклузивно образовање

 1. Катерина Стаменковић, координатор
 2. Данка Спасовски
 3. Марија Милићевић
 4. Маријана Марковић
 5. Татјана Радовић
 6. Александра Костов Дојчиновић
 7. Бранка Вујиновић
 8. Марија Јовановић
 9. Јелена Ранковић
 10. Ивана Ћирић
 11. Добрила Марковић

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и трговине људима

 1. Данка Спасовски , координатор
 2. Татјана Стојев
 3. Александра Перић
 4. Радмила Габоров
 5. Мирјана Муцић
 6. Јасмина Митић
 7. Љубиша Младеновић
 8. Весна Стешевић

 

Тим за самовредновање  рада школе

 1. Сунчица Стојковић, координатор
 2. Весна Дмитрић
 3. Сања Цветковић
 4. Минка Милићевић
 5. Драгица Зекић
 6. Милан Ђукић
 7. Ана Батинић

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 1. Марина Новаковић Дукић, координатор
 2. Јелена Ранковић
 3. Љубиша Младеновић
 4. Мира Травица Петровић
 5. Јасмина Митић
 6. Душица Џуверовић

 

 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 (електронски часопис ,,Крила“)

 1. Марија Давидовић, координатор
 2. Маја Вучковић
 3. Олгица Демић
 4. Александра Ранковић
 5. Мира Травица Петровић

 

Тим за професионални развој и стручно усавршавање

 1. Олгица Демић, координатор
 2. Деја Петковић Телесковић
 3. Снежана Пауновић
 4. Бранка Вујиновић

 

Тим за маркетинг школе

 1. Милан Филиповац, координатор
 2. Марина Новаковић Дукић
 3. Бранка Попадић
 4. Бојан Станисављевић

 

Тим за израду пројеката

 1. Дарина Пољак, координатор
 2. Милан Филиповац
 3. Марија Давидовић

 

Тим за професионалну оријентацију ученика

 1. Данка Спасовски, координатор
 2. Зорица Гилдедовић
 3. Александра Зиројевић
 4. Бојан Станисављевић
 5. Милисав Павловић

 

Тим за уређење ентеријера школе

 1. Ивана Ћирић-координатор тима
 2. Бранка Попадић
 3. Катарина Живојновић
 4. Милица Радовановић
 5. Александра Костов
 6. Катерина Стаменковић
 7. Маријана Марковић