Станица Јефтовић – шеф рачуноводства

 Весна Цветановић – благајник

 

Јелена Никодијевић – секретар
e -mail: sekretar@osstevandukic.com