ЗАЈЕДНО И БЕЗБЕДНО КРОЗ ДЕТИЊСТВО

Наша школа, укључена је у пројекат који је организовало Министарство унутрашњих послова за ученике свих узраста. Пројекат носи назив  „Заједно и безбедно кроз детињство“.

Ученици 2/1 и 2/2 имали су прилику да слушају едукативни садржај који је водила Драгана, представник саoбраћајне полиције.

Сваки корак ка унапређењу безбедности саобраћаја почиње превентивним активностима усмереним ка деци, почев од правилног коришћења ауто-седишта до учења саобраћајних правила и безбедног понашања у саобраћају.

Циљ  предавања био је да се ученицима прикажу и појасне садржаји из свакодневног окружења, како да буду безбедни у саобраћају, на путу од куће до школе, од школе до куће, у ваншколским активностима.

Предавање је било интерактивног карактера, па су ученици могли да питају, одговарају на питања, али и дају личне примере.

Ваша Школа