Израчунајмо наш угљенични отисак

На часу биологије у осмом разреду је испробан Климатски пакет у оквиру лекције “Циклуси кружења супстанце и проток енергије у екосистему”.
Ученици су имали прилику да користећи упитник из Климатског пакета израчунају свој угљенични отисак као меру човековог утицаја на животну средину, климу и живи свет.
Циљ часа је био испробати Климатски пакет у настави и на занимљив начин доћи до резултата који опомињу све нас да морамо уложити више воље и енергије у очување средине која нас окружује како би живи свет опстао и како би свако од нас могао да оствари загарантовано уставно право на чисту и здраву животну средину.
Наставник биологије Бојан Станисављевић