ПОСЕТИЛИ СМО МЕДИЦИНСКУ ШКОЛУ – професионална орјентација

У склопу професионалне оријентације, ученици осмог разреда су посетили Медицинску школу на Звездари. Том приликом је ученицима представљено који су образовни профили актуелни у школи, добили су информације о смеровима школе, о радним местима и врсти посла након завршетка школовања. Ученици су имали прилику да упознају кабинете у којима се обављају вежбе, као што је школска апотека, школска лабораторија и ординација за стицање праксе у раду са пацијентима.
Ваша Школа