Чланови тима за самовредновање

  1. Сунчица Стојковић, професор разредне наставе и координатор Тима за самовредновање
  2. Весна Дмитрић, професор разредне наставе
  3. Марија Лакетић, професор разредне наставе
  4. Минка Милићевић, професор физике
  5. Радмила Габаров, професор географије
  6. Ивана Ћирић, професор ликовне културе
  7. Данка Спасовски, психолог
  8. Драгица Зекић, професор техничког
  9. Сања Цветковић, професор српског језика