ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
Као и сваке године у организацији Ђачког парламента одржан је квиз знања у библиотеци школе. Ове године учествовали су ученици петог разреда и показали одлично знање из биологије, историје, географије и српског језика. Сви ученици су добили похвалнице и награде.
Александра Угарковић
Марина Новаковић

Ни један рад школе није потпун без ђачког парламента. Он представља спону између ученика и наставника и самим тим је веома значајан како за једне, тако и за друге. Ђачки парламент чине по два представника сваког одељења, формира се сваке школске године и има свог председника. Председник парламента учествује у раду Школског одбора где преноси ставове и мишљења ученика о разним питањима везаним за правила понашања у школи, за годишњи програм рада школе, развојно планирање, организовање свих манифестација ученика у школи и ван ње и сл.

Представници Ђачког парламента за школску 2018/19 годину

7/1

-Милица Медаковић

-Александра Дринчић

7/2

-Маша Отовић

– Максим Бејте

7/3

-Јелена Радовић

-Николина Радовановић

8/1

-Емилија Јанковић

-Јована Илић

8/2

-Марија Мијовић

– Јулија Станојевић

8/3

-Уна Богићевић

-Лара Ђилас