Школа организује многобројне радионице у којима подстиче ученике на активно размишљање и пружање сопственог доприноса у разним тематским областима. Неке од њих су: „Школа без насиља“, „Активно учење“, „Хоћу да кажем, али не смем“, превенција злоупотребе психоактивних супстанци, итд.