РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: VIII, одељења: 1,2,3
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2020/21. ГОДИНЕ
септембар 1. НЕДЕЉА

1-4. септембар

2. НЕДЕЉА

7-11.  септембар

3. НЕДЕЉА

14-18.  септембар

4. НЕДЕЉА

21-25.  септембар

5. НЕДЕЉА

28.9-2. октобар

        Српски језик

Хемија

октобар 6. НЕДЕЉА

05-9.  октобар

7. НЕДЕЉА

12-16.  октобар

8. НЕДЕЉА

19-23.  октобар

9. НЕДЕЉА

26.10-30.октобра

 
  Биологија

Руски /француски

Српски језик Први писмени задатак математика

Хемија

 
новембар 10. НЕДЕЉА

02-06. новембар

11. НЕДЕЉА

09-10. новембар

12. НЕДЕЉА

16-20.  новембар

13. НЕДЕЉА

23-27. новембар

 
Енглески језик   Српски језик    
децембар 14. НЕДЕЉА

30.11-4. децембар

15. НЕДЕЉА

07-11. децембар

16. НЕДЕЉА

14-18 децембар

17. НЕДЕЉА

21-25.  децембар

18. НЕДЕЉА

28-30.  децембар

Хемија   Први писмени задатак енглески језик    
јануар 19. НЕДЕЉА

11-15. јануар

20. НЕДЕЉА

18-22.  јануар

21. НЕДЕЉА

25-29.  јануар

   
  Други писмени задатак математика      

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: VII, одељења: 1,2,3,4
ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2020/21. ГОДИНЕ
септембар 1. НЕДЕЉА

1-4. септембар

2. НЕДЕЉА

7-11.  септембар

3. НЕДЕЉА

14-18.  септембар

4. НЕДЕЉА

21-25.  септембар

5. НЕДЕЉА

28.9-2. октобар

        Биологија

Српски језик

октобар 6. НЕДЕЉА

05-9.  октобар

7. НЕДЕЉА

12-16.  октобар

8. НЕДЕЉА

19-23.  октобар

9. НЕДЕЉА

26.10-30.октобра

 
    Руски /француски

Српски језик

Први писмени задатак математика  
новембар 10. НЕДЕЉА

02-06. новембар

11. НЕДЕЉА

09-10. новембар

12. НЕДЕЉА

16-20.  новембар

13. НЕДЕЉА

23-27. новембар

 
Хемија

Енглески језик

  Српски језик    
децембар 14. НЕДЕЉА

30.11-4. децембар

15. НЕДЕЉА

07-11. децембар

16. НЕДЕЉА

14-18 децембар

17. НЕДЕЉА

21-25.  децембар

18. НЕДЕЉА

28-30.  децембар

  Хемија Први писмени задатак енглески језик    
јануар 19. НЕДЕЉА

11-15. јануар

20. НЕДЕЉА

18-22.  јануар

21. НЕДЕЉА

25-29.  јануар

   
  Други писмени задатак математика      

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: VI, одељења: 1,2,3
ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2020/21. ГОДИНЕ
септембар 1. НЕДЕЉА

1-4. септембар

2. НЕДЕЉА

7-11.  септембар

3. НЕДЕЉА

14-18.  септембар

4. НЕДЕЉА

21-25.  септембар

5. НЕДЕЉА

28.9-2. октобар

        Српски језик и књижевност
октобар 6. НЕДЕЉА

05-9.  октобар

7. НЕДЕЉА

12-16.  октобар

8. НЕДЕЉА

19-23.  октобар

9. НЕДЕЉА

26.10-30.октобра

 
    Први писмени задатак српски језик

Руски/француски

Први писмени задатак математика  
новембар 10. НЕДЕЉА

02-06. новембар

11. НЕДЕЉА

09-10. новембар

12. НЕДЕЉА

16-20.  новембар

13. НЕДЕЉА

23-27. новембар

 
Енглески језик        
децембар 14. НЕДЕЉА

30.11-4. децембар

15. НЕДЕЉА

07-11. децембар

16. НЕДЕЉА

14-18 децембар

17. НЕДЕЉА

21-25.  децембар

18. НЕДЕЉА

28-30.  децембар

    Први писмени задатак енглески језик Други писмени задатак српски језик  
јануар 19. НЕДЕЉА

11-15. јануар

20. НЕДЕЉА

18-22.  јануар

21. НЕДЕЉА

25-29.  јануар

   
  Други писмени задатак математика      

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: V, одељења: 1,2,3
ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2020/21. ГОДИНЕ
септембар 1. НЕДЕЉА

1-4. септембар

2. НЕДЕЉА

7-11.  септембар

3. НЕДЕЉА

14-18.  септембар

4. НЕДЕЉА

21-25.  септембар

5. НЕДЕЉА

28.9-2. октобар

        Српски језик и књижевност

Историја

октобар 6. НЕДЕЉА

05-9.  октобар

7. НЕДЕЉА

12-16.  октобар

8. НЕДЕЉА

19-23.  октобар

9. НЕДЕЉА

26.10-30.октобра

 
Биологија

Историја

  Руски /француски језик Први писмени задатак математика  
новембар 10. НЕДЕЉА

02-06. новембар

11. НЕДЕЉА

09-10. новембар

12. НЕДЕЉА

16-20.  новембар

13. НЕДЕЉА

23-27. новембар

 
Енглески језик        
децембар 14. НЕДЕЉА

30.11-4. децембар

15. НЕДЕЉА

07-11. децембар

16. НЕДЕЉА

14-18 децембар

17. НЕДЕЉА

21-25.  децембар

18. НЕДЕЉА

28-30.  децембар

    Први писмени задатак енглески језик    
јануар 19. НЕДЕЉА

11-15. јануар

20. НЕДЕЉА

18-22.  јануар

21. НЕДЕЉА

25-29.  јануар

   
  Други писмени задатак математика      

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: IV, одељења: 1,2,3,4
ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2020/21. ГОДИНЕ
септембар 1. НЕДЕЉА

1-4. септембар

2. НЕДЕЉА

7-11.  септембар

3. НЕДЕЉА

14-18.  септембар

4. НЕДЕЉА

21-25.  септембар

5. НЕДЕЉА

28.9-2. октобар

      25.9. српски језик  
октобар 6. НЕДЕЉА

05-9.  октобар

7. НЕДЕЉА

12-16.  октобар

8. НЕДЕЉА

19-23.  октобар

9. НЕДЕЉА

26.10-30.октобра

 
5.10. математика 13.10. природа и друштво

15.10. српски језик

     
новембар 10. НЕДЕЉА

02-06. новембар

11. НЕДЕЉА

09-10. новембар

12. НЕДЕЉА

16-20.  новембар

13. НЕДЕЉА

23-27. новембар

 
3.11. српски језик

5.11. математика

  Математика 26.11. природа и друштво

25.11. српски језик

 
децембар 14. НЕДЕЉА

30.11-4. децембар

15. НЕДЕЉА

07-11. децембар

16. НЕДЕЉА

14-18 децембар

17. НЕДЕЉА

21-25.  децембар

18. НЕДЕЉА

28-30.  децембар

    16.12. српски језик 24.12. математика

25.12. српски језик

29.12. природа и друштво
јануар 19. НЕДЕЉА

11-15. јануар

20. НЕДЕЉА

18-22.  јануар

21. НЕДЕЉА

25-29.  јануар

   
  18.1. српски језик 26.1. математика    

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: III, одељења: 1,2,3,4
ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2020/21. ГОДИНЕ
септембар 1. НЕДЕЉА

1-4. септембар

2. НЕДЕЉА

7-11.  септембар

3. НЕДЕЉА

14-18.  септембар

4. НЕДЕЉА

21-25.  септембар

5. НЕДЕЉА

28.9-2. октобар

         
октобар 6. НЕДЕЉА

05-9.  октобар

7. НЕДЕЉА

12-16.  октобар

8. НЕДЕЉА

19-23.  октобар

9. НЕДЕЉА

26.10-30.октобра

 
Српски језик Математика   Природа и друштво

Математика

 
новембар 10. НЕДЕЉА

02-06. новембар

11. НЕДЕЉА

09-10. новембар

12. НЕДЕЉА

16-20.  новембар

13. НЕДЕЉА

23-27. новембар

 
    Математика

Српски језик

Природа и друштво  
децембар 14. НЕДЕЉА

30.11-4. децембар

15. НЕДЕЉА

07-11. децембар

16. НЕДЕЉА

14-18 децембар

17. НЕДЕЉА

21-25.  децембар

18. НЕДЕЉА

28-30.  децембар

  Математика Српски језик математика  
јануар 19. НЕДЕЉА

11-15. јануар

20. НЕДЕЉА

18-22.  јануар

21. НЕДЕЉА

25-29.  јануар

   
Математика   Српски језик    

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: II, одељења: 1,2,3
ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2020/21. ГОДИНЕ
септембар 1. НЕДЕЉА

1-4. септембар

2. НЕДЕЉА

7-11.  септембар

3. НЕДЕЉА

14-18.  септембар

4. НЕДЕЉА

21-25.  септембар

5. НЕДЕЉА

28.9-2. октобар

  7.9. српски језик иницијални

8.9. математика иницијални

  24.9. математика  
октобар 6. НЕДЕЉА

05-9.  октобар

7. НЕДЕЉА

12-16.  октобар

8. НЕДЕЉА

19-23.  октобар

9. НЕДЕЉА

26.10-30.октобра

 
  12.10. математика      
новембар 10. НЕДЕЉА

02-06. новембар

11. НЕДЕЉА

09-10. новембар

12. НЕДЕЉА

16-20.  новембар

13. НЕДЕЉА

23-27. новембар

 
2.11. математика 9.11. српски језик   27.11. математика  
децембар 14. НЕДЕЉА

30.11-4. децембар

15. НЕДЕЉА

07-11. децембар

16. НЕДЕЉА

14-18 децембар

17. НЕДЕЉА

21-25.  децембар

18. НЕДЕЉА

28-30.  децембар

    14.12. српски језик 24.12. математика  
јануар 19. НЕДЕЉА

11-15. јануар

20. НЕДЕЉА

18-22.  јануар

21. НЕДЕЉА

25-29.  јануар

   
         

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: I, одељења: 1,2,3,4
ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2020/21. ГОДИНЕ
септембар 1. НЕДЕЉА

1-4. септембар

2. НЕДЕЉА

7-11.  септембар

3. НЕДЕЉА

14-18.  септембар

4. НЕДЕЉА

21-25.  септембар

5. НЕДЕЉА

28.9-2. октобар

    15. 9. математика   29.9. свет око нас
октобар 6. НЕДЕЉА

05-9.  октобар

7. НЕДЕЉА

12-16.  октобар

8. НЕДЕЉА

19-23.  октобар

9. НЕДЕЉА

26.10-30.октобра

 
7.10. математика 13.10. свет око нас      
новембар 10. НЕДЕЉА

02-06. новембар

11. НЕДЕЉА

09-10. новембар

12. НЕДЕЉА

16-20.  новембар

13. НЕДЕЉА

23-27. новембар

 
  10.11. математика      
децембар 14. НЕДЕЉА

30.11-4. децембар

15. НЕДЕЉА

07-11. децембар

16. НЕДЕЉА

14-18 децембар

17. НЕДЕЉА

21-25.  децембар

18. НЕДЕЉА

28-30.  децембар

  8.12. свет око нас 18.12. српски језик 23.12. математика  
јануар 19. НЕДЕЉА

11-15. јануар

20. НЕДЕЉА

18-22.  јануар

21. НЕДЕЉА

25-29.  јануар

   
12.1. свет око нас        

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: VIII, одељења: 1,2,3
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2019/20. ГОДИНЕ
март 25. НЕДЕЉА

2.-6. марта

26. НЕДЕЉА

9.-13.  марта

27. НЕДЕЉА

16.-20.  марта

28. НЕДЕЉА

23.-27.  марта

29. НЕДЕЉА

30.3-03.  априла

         
април 30. НЕДЕЉА

6.-10. априла

31. НЕДЕЉА

/

32. НЕДЕЉА

21.-24.  априла

33. НЕДЕЉА

27.-30.  априла

 
  /      
мај 34. НЕДЕЉА

04.-08. маја

35. НЕДЕЉА

11.-15. маја

36. НЕДЕЉА

18.-22.  маја

37. НЕДЕЉА

25.-29. маја

 
         
јун 38. НЕДЕЉА

0.1-05. јуна

39. НЕДЕЉА

08.-12. јуна

40. НЕДЕЉА

15.-16.  јуна

   
         
           
         

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: VII, одељења: 1,2,3
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2019/20. ГОДИНЕ
март 25. НЕДЕЉА

2.-6. марта

26. НЕДЕЉА

9.-13.  марта

27. НЕДЕЉА

16.-20.  марта

28. НЕДЕЉА

23.-27.  марта

29. НЕДЕЉА

30.3-03.  априла

         
април 30. НЕДЕЉА

6.-10. априла

31. НЕДЕЉА

/

32. НЕДЕЉА

21.-24.  априла

33. НЕДЕЉА

27.-30.  априла

 
  /      
мај 34. НЕДЕЉА

04.-08. маја

35. НЕДЕЉА

11.-15. маја

36. НЕДЕЉА

18.-22.  маја

37. НЕДЕЉА

25.-29. маја

 
         
јун 38. НЕДЕЉА

0.1-05. јуна

39. НЕДЕЉА

08.-12. јуна

40. НЕДЕЉА

15.-16.  јуна

   
         
           
         

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: VI, одељења: 1,2,3,4
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2019/20. ГОДИНЕ
март 25. НЕДЕЉА

2.-6. марта

26. НЕДЕЉА

9.-13.  марта

27. НЕДЕЉА

16.-20.  марта

28. НЕДЕЉА

23.-27.  марта

29. НЕДЕЉА

30.3-03.  априла

         
април 30. НЕДЕЉА

6.-10. априла

31. НЕДЕЉА

/

32. НЕДЕЉА

21.-24.  априла

33. НЕДЕЉА

27.-30.  априла

 
  /      
мај 34. НЕДЕЉА

04.-08. маја

35. НЕДЕЉА

11.-15. маја

36. НЕДЕЉА

18.-22.  маја

37. НЕДЕЉА

25.-29. маја

 
         
јун 38. НЕДЕЉА

0.1-05. јуна

39. НЕДЕЉА

08.-12. јуна

40. НЕДЕЉА

15.-16.  јуна

   
         
           
         

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: V, одељења: 1,2,3
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2019/20. ГОДИНЕ
март 25. НЕДЕЉА

2.-6. марта

26. НЕДЕЉА

9.-13.  марта

27. НЕДЕЉА

16.-20.  марта

28. НЕДЕЉА

23.-27.  марта

29. НЕДЕЉА

30.3-03.  априла

         
април 30. НЕДЕЉА

6.-10. априла

31. НЕДЕЉА

/

32. НЕДЕЉА

21.-24.  априла

33. НЕДЕЉА

27.-30.  априла

 
  /      
мај 34. НЕДЕЉА

04.-08. маја

35. НЕДЕЉА

11.-15. маја

36. НЕДЕЉА

18.-22.  маја

37. НЕДЕЉА

25.-29. маја

 
         
јун 38. НЕДЕЉА

0.1-05. јуна

39. НЕДЕЉА

08.-12. јуна

40. НЕДЕЉА

15.-16.  јуна

   
         
           
         

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: IV, одељења: 1,2,3
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2019/20. ГОДИНЕ
март 25. НЕДЕЉА

2.-6. марта

26. НЕДЕЉА

9.-13.  марта

27. НЕДЕЉА

16.-20.  марта

28. НЕДЕЉА

23.-27.  марта

29. НЕДЕЉА

30.3-03.  априла

         
април 30. НЕДЕЉА

6.-10. априла

31. НЕДЕЉА

/

32. НЕДЕЉА

21.-24.  априла

33. НЕДЕЉА

27.-30.  априла

 
  /      
мај 34. НЕДЕЉА

04.-08. маја

35. НЕДЕЉА

11.-15. маја

36. НЕДЕЉА

18.-22.  маја

37. НЕДЕЉА

25.-29. маја

 
         
јун 38. НЕДЕЉА

0.1-05. јуна

39. НЕДЕЉА

08.-12. јуна

40. НЕДЕЉА

15.-16.  јуна

   
         
           
         

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: III, одељења: 1,2,3,4
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2019/20. ГОДИНЕ
март 25. НЕДЕЉА

2.-6. марта

26. НЕДЕЉА

9.-13.  марта

27. НЕДЕЉА

16.-20.  марта

28. НЕДЕЉА

23.-27.  марта

29. НЕДЕЉА

30.3-03.  априла

         
април 30. НЕДЕЉА

6.-10. априла

31. НЕДЕЉА

/

32. НЕДЕЉА

21.-24.  априла

33. НЕДЕЉА

27.-30.  априла

 
  /      
мај 34. НЕДЕЉА

04.-08. маја

35. НЕДЕЉА

11.-15. маја

36. НЕДЕЉА

18.-22.  маја

37. НЕДЕЉА

25.-29. маја

 
         
јун 38. НЕДЕЉА

0.1-05. јуна

39. НЕДЕЉА

08.-12. јуна

40. НЕДЕЉА

15.-16.  јуна

   
         
           
         

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: II, одељења: 1,2,3,4
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2019/20. ГОДИНЕ
март 25. НЕДЕЉА

2.-6. марта

26. НЕДЕЉА

9.-13.  марта

27. НЕДЕЉА

16.-20.  марта

28. НЕДЕЉА

23.-27.  марта

29. НЕДЕЉА

30.3-03.  априла

         
април 30. НЕДЕЉА

6.-10. априла

31. НЕДЕЉА

/

32. НЕДЕЉА

21.-24.  априла

33. НЕДЕЉА

27.-30.  априла

 
  /      
мај 34. НЕДЕЉА

04.-08. маја

35. НЕДЕЉА

11.-15. маја

36. НЕДЕЉА

18.-22.  маја

37. НЕДЕЉА

25.-29. маја

 
         
јун 38. НЕДЕЉА

0.1-05. јуна

39. НЕДЕЉА

08.-12. јуна

40. НЕДЕЉА

15.-16.  јуна

   
         
           
         

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА

РАЗРЕД: I, одељења: 1,2,3
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2019/20. ГОДИНЕ
март 25. НЕДЕЉА

2.-6. марта

26. НЕДЕЉА

9.-13.  марта

27. НЕДЕЉА

16.-20.  марта

28. НЕДЕЉА

23.-27.  марта

29. НЕДЕЉА

30.3-03.  априла

         
април 30. НЕДЕЉА

6.-10. априла

31. НЕДЕЉА

/

32. НЕДЕЉА

21.-24.  априла

33. НЕДЕЉА

27.-30.  априла

 
  /      
мај 34. НЕДЕЉА

04.-08. маја

35. НЕДЕЉА

11.-15. маја

36. НЕДЕЉА

18.-22.  маја

37. НЕДЕЉА

25.-29. маја

 
         
јун 38. НЕДЕЉА

0.1-05. јуна

39. НЕДЕЉА

08.-12. јуна

40. НЕДЕЉА

15.-16.  јуна