• Литерарна секција
  • Драмска секција
  • Саобраћајна секција
  • Хор и оркестар

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА – Руководилац литерарне секције је професор српског језика Александра Костов.

ДРАМСКА СЕКЦИЈА – Руководилац драмске секције је професор српског језика је Петкана Бранковић. Секција се састаје једном недељно у школској библиотеци. Као и код других и ова секција организује бројна дешавања током целе године ( за Дан школе, школску славу Свети Сава, такмичења ).

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА – Руководилац саобраћајне секције је професор техничког и информатике Марија Јовановић. Школа учествује у такмичењу “ Шта знаш о саобраћају “ где  ученици показају изузетну спретност у вожњи бицикла и познавању саобраћајних прописа. У школском дворишту се налази полигон где ученици могу да се упознају са прописима и симулирају учествовање у саобраћају.

ХОР И ОРКЕСТАР – Руководилац ове секције је наставник мућичке културе Весна Стешевић. За бројне приредбе ( Дан школе, школску славу Свети Сава, гостовања других школа…) секција учествује у школском програму као део целокупне церемоније.

За Дан школе 16. новембрасе сваке године расписује литерарни конкурсна одређену тему. Интересантно је спајање литерарне секције са музичком културом, где се учи препознавање и спајање стилова између популарне музике и књижевности.

Додатна и допунска настава

Школа омогућава својим ђацима да поред редовне наставе похађају и додатну наставу из предмета: математика, физика, српски језик, енглески језик и француски језик.