Школски одбор

Школски одбор чине по три представника професора, родитеља и локалне самоуправе.

Чланови Школског одбора

Ред.бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПРЕДСТАВНИК

1.

 Анђелија Арбутина Шаренац, председник

родитеља ученика

2.

Маријана Марковић

запослених

3.

Људмила Пуача

запослених

4.

Катерина Стаменковић

запослених

5.

Александра Пејић

родитеља ученика

6.

Зоран Глигорић

родитеља ученика

7.

Гордана Стефановић

локалне самоуправе

8.

Љиљана Машковић

локалне самоуправе

9.

Александра Мојсовић

локалне самоуправе