ДРУГИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1. Уз речи растемо, Читанка за српски језик за други разред основне школе,Наташа Станковић Шошо,Маја Костић, Нови логос
2. Латиница ,уџбеник за други разред основне школе,Душка Милић, Татјана Митић, Новилогос
3. Радна свеска ,уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе, Нови логос
МАТЕМАТИКА 4. Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић , Нови логос
СВЕТ ОКО НАС

 

5. Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;          Љиља Стокановић,

Гордана Лукић,Гордана Субаков Симић, Нови логос

6. Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; Љиља Стокановић,Гордана Лукић,Гордана Субаков Симић, Нови логос
МУЗИЧКА КУЛТУРА 7. Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац, Нови логос

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8. Family and Friends, Starter, second edition, енглески језик за други разред основне школе Naomi Simmons,Нови логос