ТРЕЋИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1. У свету речи, Читанка за српски језик за трећи разред основне школе, Наташа Станковић Шошо,Маја Костић, Нови логос
2. Радна свескауз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи разред основне школе Наташа Станковић Шошо,Јелена Срдић, Нови логос
МАТЕМАТИКА 3. Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део), Сенка Тахировић Раковић,Ива Иванчевић Илић, Нови логос
ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

4. Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе , Андријана Шикл Ерски,Марина Мунитлак,Нови логос
5. Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; Андријана Шикл Ерски,Марина Мунитлак, Нови логос
МУЗИЧКА КУЛТУРА 6. Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац, Нови логос

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8. Family and Friends 1 – Second edition, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет(уџбеник и радна свеска), Naomi Simmons, Нови логос