СЕДМИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 1. Читанка 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе; Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
2. Граматика 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе; Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
3. Радна свеска, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе; .Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, ВУЛКАНИЗДАВАШТВО
МАТЕМАТИКА 4. Математика 7, уџбеник за седми разред основне школе, Мирјана Стојсављевић Радовановић, Љиљана Вуковић, Зорица Јончић, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
5. Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе; Мирјана Стојсављевић Радовановић,Љиљана Вуковић, Зорица Јончић, КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6. Project 4, Serbiаn edition, енглески језик за седми  разред основне школе; седма година учења;  уџбеник , Tom Hutchinson, THE ENGLISH BOOK
7. Project 4, Serbiаn edition, енглески језик за седми  разред основне школе; седма година учења; радна свеска, Tom Hutchinson, THE ENGLISH BOOK
МУЗИЧКА КУЛТУРА 8. Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић, ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
ЛИКОВНА КУЛТУРА 9. Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; Миливоје Мишко Павловић, БИГЗ
БИОЛОГИЈА 10. Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе; Дејан Бошковић, БИГЗ
ГЕОГРАФИЈА 11. Географија 7, уџбеник за седми  разред основне школе; Милутин Тадић, ЈП «ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ»
ИСТОРИЈА 12. Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе; Урош Миливојевић, Весна Лучић, Зоран Павловић, БИГЗ
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 13. Nouveau Pixel 3, Француски језик за седми разред основне школе, трећа година учења, уџбеник -Colette Gibbe, ДАТА СТАТУС
14. Nouveau Pixel 3, Француски језик за седми разред основне школе, трећа година учења, радна свеска- Patricia Robert, ДАТА СТАТУС
РУСКИ ЈЕЗИК 15. Орбита 3, руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбеник, Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мировић, ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
16. Орбита 3, руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења;  радна свеска, компакт диск, Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мировић, ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
ХЕМИЈА 17. Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школе Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, НОВИ ЛОГОС
18. Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе; уџбенички комплет, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић, НОВИ ЛОГОС
ФИЗИКА 19. Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе, Катарина Стевановић, Марија Крнета, Јелена Радовановић, БИГЗ школство
20. Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за седми разред основне школе; Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић, БИГЗ школство
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 21. Техника и технологија за седми разред основне школе, уџбеник; Зоран Луковић, Раде Марковић; ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
22. Техника и технологија за седми разред основне школе, комплет материјала; Далибор Чукљевић, Милош Папић; ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 23. Информатика и рачунарство 7, уџбеник  за седми разред основне школе; Зорица Прокопић, Јелена Пријовић, БИГЗ школство