ОСМИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1. „Уметност речи“, читанка за осми разред основне школе; аутори: Наташа Станковић-Шошо, Нови Логос
2. „Дар речи“, граматика за осми разред основне школе; аутори: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћенез-Иљукић, Светлана Вулић, Нови Логос

 

3. „Радна свеска 8“, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе; аутори: Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћенез-Иљукић, Светлана Вулић, Нови Логос
МАТЕМАТИКА 4. Математика-уџбеник за осми разред основне школе; аутори: Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић, Завод за издавање уџбеника

 

  5. Математика. Збирка задатака за осми разред основне школе; аутори: Војислав Андрић, Ђорђе Дугошија, Вера Јоцковић, Владимир Мићић, завод за издавање уџбеника
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6. Messages 4, уџбеник, енглески језик за осми разред основне школе; аутори: Дајана Гуди, Ноел Гуди, Мередид Леви, КЛЕТТ
7. Messages 4, радна свеска и ЦД; аутори: Мередит Леви, Ноел Гуди, Дајана Гуди, КЛЕТТ
МУЗИЧКА КУЛТУРА 8. „Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе, уџбеник, Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан, НОВИ ЛОГОС
ЛИКОВНА КУЛТУРА 9. Ликовна култура 8, уџбеник, БИГЗ
БИОЛОГИЈА 10. Биологија за 8. разред, Герундијум, В. Матановић, М. Станковић, 2016.

 

ГЕОГРАФИЈА 11. Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; аутори: Слободан Зрнић, Наташа Бировљев, НОВИ ЛОГОС
ИСТОРИЈА 12. Уџбеник за осми разред основне школе; аутори: Д. Бончић, К. Николић, Завод за издавање уџбеника
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 13.

 

 

Pixel 4 уџбеник; аутори: Sylvie Schmitt

Pixel 4, радна свеска; аутори: Ane-Cecile Couderc, Дата Статус

РУСКИ ЈЕЗИК 16.

17.

Орбита 4, уџбеник са електронским аудио додатком за четврту годину учења; аутори: Предраг Пипер, марина Петковић, Светлана Мирковић

Орбита 4, радна свеска за четврту годину учења; аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић, завод за издавање уџбеника

ХЕМИЈА 18.

19.

Хемија за осми разред основне школе, уџбеник; аутори: Ј. Адамов, Р. Ђурђевић, С Каламковић, Герундијум

Збирка задатака из хемије за осми разред основне школе; аутори: Ј. Адамов, Р. Ђурђевић, С Каламковић, Герундијум

ФИЗИКА

 

20.

 

21.

Физика, уџбеник за осми разред основне школе; аутори: Д: Поповић, А. Кандић- НОВИ ЛОГОС

Збирка задатака за осми разред основне школе; аутори: Н. Камебург– КРУГ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 22. „Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе, КЛЕТТ

„Техничко и информатичко образовање 8, материјали за конструкторско моделовање за осми разред основне школе, КЛЕТТ