ПРВИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕ

ВНОСТ

1.  Буквар са словарицом, за први разред основне школе,Душка Милић, Татјана Митић; Нови Логос
2. Наставни листови уз буквар, за први разред основне школе,  Душка Милић, Татјана Митић;  Нови Логос
3. Читанка – Реч по реч за први разред основне школе,  Др Наташа Станковић Шошо, Маја Костић;  Нови Логос
МАТЕМАТИ

КА

4. Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе, Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић; Нови Логос
СВЕТ ОКО НАС

 

5. Свет око нас 1 за први разред основне школе– уџбеник са додатним материјалима (картицама), Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић; Нови Логос
6. Свет око нас 1 за први разред основне школе – радна свеска,  Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић; Нови Логос
МУЗИЧКА КУЛТУРА 7. Музичка култура 1, уџбеник (са додатним материјалима) за први разред основне школе, Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац; Нови Логос
ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

 

8.

 

FAMILY AND FRIENDS FOUNDATION (second edition), енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком, Сузан Јануци (Susan Iannuzzi);Нови Логос

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

 

9.

 

Дигитални свет 1, за први разред основне школе, Биљана Калафатић, Марина Ињац, Наташа Анђелковић;