ВАСПИТНИ РАД У ШКОЛИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПОЖЕЉНОГ ПОНАШАЊА КОД УЧЕНИКА

Наша школа била је домаћин у програму обуке за запослене у образовању „Васпитни рад у школи у функцији развоја пожељног понашања код ученика“, који је значајан за развој компетенција код наставника. Поред наших наставника обуци су присуствовали и представници из школа: ОШ ,,Ослободиоци Београда“, ОШ ,,Милена Павловић Барили“, ОШ ,,Старина Новак“. Циљ обуке био је развијање компетенција наставника разредне и предметне наставе за планирање, реализацију и вредновање васпитног рада. Обуку реализују Пријатељи деце Звездара, а планирана је реализација, непосредно за наставнике из око 150 школа из два града у Србији.
Носимо позитивна искуства са обуке која ћемо уврстити у наше планове и програме.
Ваша Школа