КОЈЕ ПОРУКЕ ЖЕЛИМО

У одељењу 7/3 одржана је радионица на тему “Окривљујуће и неокривљујуће поруке“, у циљу унапређења комуникацијских вештина код ученика. Да је комуникација неизбежан део људског живота, објаснила је директор школе Марина Мунитлак. Психолог Стана Будурић и Александра Угарковић, наставник француског, предочиле су да квалитетан однос међу људима, често зависи од квалитетне комуникације. Ученици седмог разреда су упознати са основним елементима “ ја поруке“ као обрасца који је применљив у свакодневној комуникацији и део је вештина неопходних за даљи напредак, као и лакше и брже достизање постављених циљева.. Радионици је присуствовала и педагог школе Олгица Демић.
Ваша Школа