ПОКАЗНИ ЧАС КАРАТЕА

Ученици млађих разреда наше школе, ове недеље имали су прилику да се упознају са новом спортском дисциплином, каратеом. Циљ часова физичког и здравственог васпитања, био је да се кроз полазне вежбе и основне елементе овог спорта, деци укаже колико спорт може позитивно утицати на развој целокупне личности појединца.

Ваша Школа