ПОКАЗНИ ЧАС КОШАРКЕ

Ученици млађих разреда, на часовима физичког и здравственог васпитања, имали  су прилику да упознају основне елементе кошарке. КК Беко је био наш гост, а вишегодишња сарадња са овим клубом и овог пута се показала као веома успешна.

Основни циљ ових часова је развијање вештина код ученика, као и указивање на то колика је потреба бављења спортом у животу свих нас.

Ваша Школа