РАДУЈМО СЕ ЗАЈЕДНО

Спортски савез особа са инвалидитетом је реализовао три часа физичког васпитања у оквиру програма “Радујмо се заједно”. Часови су реализовани y петом, шестом разреду и комбинованим одељењима. Ученици су имали прилику да се упознају са начином рада и да сами пробају начин на који се спортом баве особе са инвалидитетом. Деца су са одушевљењем учествовала у активностима и надају се поновном виђењу.
 +Ваша Школа