УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.

У I разред школске 2023/24. године уписују се деца која до 31. августа 2023. године пуне 6 година и 6 месеци, а највише 7 година и 6 месеци, односно деца рођена од 1. марта 2016. године до 28. фебруара 2017. године.

Упис ученика у први разред школске 2023/24. године обављаће се путем е-уписа  од стране педагога и психолога. Упис/тестирање деце вршиће се од 03. априла до 31. маја 2023. године у терминима постављеним од стране педагога и психолога школе.

У I разред могу да се упишу, под посебним условима и деца која до 31. августа 2023. године пуне 6 до 6 година и шест месеци, односно деца рођена од 1. марта до 31. августа 2017. године. Пријављивање ове деце обавиће се од 17.05. до 31.05.2023. године, а тестираће се код психолога школе од 01.06.2023. године.

У I разред уписују се деца која имају пребивалиште на подручју ОШ“Стеван Дукић“ Београд.

У складу са просторним могућностима, школа може да упише и дете са подручја друге школе, чији су родитељи или други законски заступници поднели молбу за упис ван територије до 01.02.2023. године.

Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид лична документа са јмбг за дете и једног родитеља). Изузетно, уколико је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу.

Министарство просвете обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 011/735-05-57.

 

СВИМ БУДУЋИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН ПОЧЕТАК И ПУНО УСПЕХА!

УНАПРЕД СЕ РАДУЈЕМО ОСМЕСИМА КОЈИМА ЋЕТЕ УЛЕПШАТИ НАШУ ШКОЛУ!