Учимо да учимо

Учење је активност која захтева време и напор. Ако научимо да учимо на активан начин, стићи ће
и задовољство због постигнутих резултата.
Ученици 3-2 одељења су имали задовољство да од педагога Олгице на занимљив и њима близак
начин чују и науче на који начин могу брже, једноставније и са већим задовољством да уче.
Који су то услови, методе и технике које доприносе бржем савладавању препрека у учењу.
Полазећи од чињенице да је природна тежња ученика да буде успешан у школи, придржавајући
се плана учења, одређенихc метода и техника успех сигурно неће изостати.
Одељење 3-2