ФЛОРА и ФАУНА – Климатске промене

Ученици IV2 су припремили презентације о угроженим и ретким биљним и животињским врстама у Србији. Радом у групама показали су како човек утиче на промену климе и колико то штети живом свету, као и како се то може спречити.

Учитељица Бранка Вујиновић