ЧУВАЈМО ПРИРОДУ – климатске промене, непогоде и опасности

У оквиру пројекта “Климатски пакет – климатске промене”, ученици 1-2, проучавали су непогоде и опасности које настају у природи, али и како то човек може утицати на природу и њено очување. Показали смо и како свет око нас може постати забаван, повезивањем са дигиталним светом – кодирање на ученицима забаван начин, али и ликовном културом, српским језиком, математиком.

Циљ ове активности био је усвајање знања о међусобној вези елемената природе, уочавање узрочно-последичних веза, неговање одговорних односа према природи, оспособљавање за правилно понашање у могућим непогодама, као и развајње техника сазнајног процеса – посматрање, уочавање, упоређивање, слободно исказивање личних запажања…

Уча Милан Филиповац