Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

Наш календар

Погледајте важне датуме.

Ни један рад школе није потпун без ђачког парламента. Он представља спону између ученика и наставника и самим тим је веома значајан како за једне, тако и за друге. Ђачки парламент чине по два представника сваког одељења, формира се сваке школске године и има свог председника. Председник парламента учествује у раду Школског одбора где преноси ставове и мишљења ученика о разним питањима везаним за правила понашања у школи, за годишњи програм рада школе, развојно планирање, организовање свих манифестација ученика у школи и ван ње и сл.

Руководилац ђачког парламента је Александра Угарковић.

 

Ученици који учествују у раду парламента по одељењима
VII/1
 Коста Допуђа
 Елена Трпковић
VII/2
 Кристина Летица
 Ива Митић
VII/3
 Љубица Биорчевић
 Видак Блажић
VIII/1
 Теодора Дукић
 Ана Атанасковић
VIII/2
 Симон Мирковић
 Јелена Крстић
VIII/3
 Ања Радовић
 Борислав Мармут
Контакт
  • Дантеова 52, 11060 Београд, Србија
  • 011 297 1006
  • office@osstevandukic.com