Erasmus +

Erasmus+ KA1 project impact IT 4 LIFE

Прича по имену „IT4LIFE – Innovative teaching for lifelong inspired functional education“ (ИНОВАТИВНО ПОДУЧАВАЊЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО ИНСПИРИСАНО ФУНКЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ), пројекат у оквиру платформе за образовање Европске Уније Еразмус+ (КА1 мобилност), започела је информисаношћу „где се“ у пољу образовања наша школа налазила у септембру месецу 2016., мотивацијом, самоевалуацијом професионалних компетенција и можда оним што је најважније, одличном комуникацијом и сарадњом самих аутора и учесника Пројекта, а касније, током реализације, и свих осталих укључених у образовно-васпитни процес у нашој школи, како предавача, стручних сарадника, библиотекарке, дефектолога, тако и наших ученика.

Кренули смо од потреба чијим испуњењем би рад наше школе био унапређен/осавремeњен, а наведених у Европском школском развојном плану – најкраће речено, препознато је да су нам потребни компетентнији предавачи оспособљени да уведу иновативне методе подучавања и оцењивања у своју професионалну свакодневницу, обучени, дигитално компетентни и у великој мери мотивисани за примену ИКТ алата; уз такав приступ очекивали смо да и наши ученици усвоје и развију савремене компетентције и технике учења – овладају истим, а да сама школа постане део европске димензије образовања.

Желели смо да реализација Пројекта буде таква да донесе многоструку корист свима који су важни чиниоци образовања – у нашој школи, локално, национално, као и интернационално. Идеално, желели смо да нашу школу приближимо визији у којој је она место где сви ученици, предавачи и родитељи уче заједно, стварају вредности које спремно дочекују изазове савременог доба и да знањем и радом сви заједно промовишемо важност активног и непрекидног учења, позиционирајући тако све нас високо у образовној сфери најшире сагледано.

Сада, када је пројекат реализован можемо да нагласимо нешто што је за нас учеснике од непроцењиве вредности – рад на Пројекту била је једна невероватна професионална авантура, поносни смо што можемо јасно да кажемо да смо у највећој мери задовољни постигнутим, а најважније за нас јесте што смо својим ангажавоњем и ангажовањем колега довели наше ученике у центар процеса учења, односно, они сада имају свест да је пред њима избор – сада у својој школи имају све доступне алате којима могу да

овладају суштином целоживотног учења; наши ученици су сада „опремљени“ да размишљају, критички, креативно, да преузимају одговорност за сопствени процес учења и изнад свега, када то чине, срећни су.

Мисија извршена!

Хвала свима онима који су остварење визије наше школе у будућности приближили тренутку у којем је она сада!

(и још једном, није на одмет…овде можете видети, научити, унапредити…делимо, јер суштина наше приче јесте „кажи ми, покажи ми и укључи ме“)

учесници Пројекта:

Вида Милојковић, директорка школе

Катарина Ивановић, наставница математике,

Марија Давидовић, наставнице енглеског језика

Милан Филиповац, учитељ

РЕСУРСИ СА МАТЕРИЈАЛИМА КОЈЕ МОЖЕТЕ ИСКОРИСТИТИ У НАСТАВИ и ЈОШ НЕКИ ОНЛАЈН АЛАТИ:

Kahoot!
Свет око нас, 1. разред, наставна тема – Материјали
https://create.kahoot.it/details/04cd3982-39bb-4c49-b361-9b2ff0cfd0c6
Историја, енглески језик – билингвална настава, 7. разред, Друга владавина кнеза Милоша и
кнеза Михаила Обреновића
https://create.kahoot.it/details/princes-milos-and-mihailo-obrenovic-second-reigns/2155d625-d6f1-4523-a335-c5865e6039c9
Географија, енглески језик – билингвална настава, 6. разред, Уједињено Краљевство
https://create.kahoot.it/details/the-uk-some-more-facts/692f6e92-86ee-441e-8541-00c6e4b50b04
Српски језик, енгелски језик – билингвална настава, 6. разред, глаголски облици
https://create.kahoot.it/details/glagolski-oblici/685fa0e1-c601-46ff-b64b-8d7ee07c7b87
StoryJumper
Историја, енглески језик – билингвална настава, 7. разред ,Друга владавина кнеза Милоша и
кнеза Михаила Обреновића
https://www.storyjumper.com/book/index/53917795/Second-reignPrince-MihailoObrenovic
Ликовна култура, Антони Гауди
https://www.storyjumper.com/book/showframe/51178926/Antoni-Gaudi#

Online alati
Sway
https://sway.office.com/L0jcyHblGrO9zJqJ?ref=Link&loc=play
Issuu
https://issuu.com/ikatarina/docs/beogradjanka_en.pptx_4de526811a2b85/10
Yumpu
https://www.yumpu.com/en/document/view/60684436/pi-day
Adobe spark
https://spark.adobe.com/page/H8RasMnfUtKW7/
Emeze
https://www.emaze.com/@AOIIQLIOW/gaudi
Kahoot:
Разломци – утврђивање
https://create.kahoot.it/details/razlomci/2f919f61-6273-4bb9-82b0-6b751c350276
https://create.kahoot.it/details/razlomci-4/1f2f8774-ecbd-49a6-9c91-df5536f79e8e
https://create.kahoot.it/details/razlomci-2/c7a3399e-9f89-4d2f-8ff5-c3b33679ca2c
Storyjumper:
Упутство за коришћење апликације ClassDojo
https://www.storyjumper.com/book/index/57224185/5b2187936a94d#page/2
Thinglink:
https://www.thinglink.com/scene/1095408476860973058?fbclid=IwAR2isIiaJgaSiVKM7hYjzpmGNini_F6vAgqUsq0OzpjukwfVjQieolaYck8