Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

Наш календар

Погледајте важне датуме.

Стеван Дукић, име наше школе

на ово име поносни смо ми

јер беше борац за радничка права

слободу, срећу, благостање свих.

Пред ликом твојим уздигнута чела

стојимо срећни здружени сви

учинићемо ми велика дела

оствариће се учитељски сни.

Контакт
  • Дантеова 52, 11060 Београд, Србија
  • 011 297 1006
  • office@osstevandukic.com