Начин остваривања наставе

Поштовани родитељи,
У складу са Предлозима за организацију рада у основним школама на основу Посебног програма образовања и васпитања и Стручног упутства које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Закључцима кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19 и одлуке Наставничког већа Основне школе „ Стеван Дукић“, обавештавамо вас о моделу рада који ће се примењивати од 1.9.2020. године.

– Настава се организује на начин који осигурава здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција.

– Свако одељење / група има своју учионицу , током малих одмора нема промене учионица / кабинета , осим  ада је потребно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава.

– Уколико је број ученика у одељењу већи од 15, одељење се дели у две групе.

– Групе долазе у два дефинисана термина.

– Часови трају по 30 минута, пауза између смена у којима групе имају часове, у трајању од 20 минута, планирана је за редовно чишћење , проветравање учионица и других простора који се користе за наставу.

– Сви часови обавезних предмета реализују се непосредно у школи, и то у учионици и на отвореном простору ( у школском дворишту).

– Часови изборних предмета и други облици рада реализују се или непосредно у школи или путем наставе на даљину.

– Родитељи који су се изјаснили да њихова деца неће похађати часове у школи, пратиће од куће online, путем Јавног сервиса РТС -а уз консултације са наставницима или учитељем преко Google учионице. Одговарање и оцењивање се врши у школи, у посебним групама.

– Родитељи чија су деца пријављена за продужени боравак у обавези су да школи доставе потврду издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту или у другим пословним и  рганизационим јединицама. Потврда треба да садржи и контакт послодавца.

– Настава у школи ће се одвијати према следећем распореду:
ПРВА СМЕНА ( пре подне) – ученици од 1. до 4. разреда ће бити подељени у две групе, групу А и групу Б. Учитељи ће обавестити ђаке у којој су групи.

ГРУПА А ће имати по 4 часа у следећим терминима:
1. час: 8.00 – 8.30
2. час: 8.35 – 9.05
3. час : 9.20 – 9.50
4. час 9.55 – 10.25

ГРУПА Б ће имати по 3 часа у терминима:
1. час : 10.45 – 11.15
2. час: 11.20 – 11.50
3. час: 12.05 – 12.35.

Наредне седмице групе се ротирају. Група Б долази од 8.00 сати и има 4 часа, а група А
долази на наставу од 10.45 и има 3 часа.
– Пожељно је да ученици групе А у школу дођу до 7.50 , у ученици групе Б до 10.40.
– У школском дворишту постоје исцртана и обележена поља у које ученици сваког
одељења стају у колону. Родитељи не би требало да стају у обележени део за ђаке.
ДРУГА СМЕНА ( после подне) – ученици од 5. до 8. разреда ће бити подељени у две
групе, група А и група Б. Одељенски старешина ће обавестити ученике у којој су групи.
Настава се организује тако да ученици једне групе долазе сваког другог дана и то:
Група А – понедељак, среда и петак
Група Б – уторак и четвртак.
Наредне седмице групе се ротирају. У данима када не долазе у школу, ученици ће наставу
пратити на РТС – у уз консултације са наставницима преко Google учионице.

Часови трају по 30 минута.
1. час : 14.00 – 14.30
2. час : 14.35 – 15 .05
3. час : 15. 20 – 15.50
4. час: 15.55 – 16. 25
5. час: 16.30 – 17.00
6. час : 17.05 – 17.35
7. час : 17.40 – 18. 10
.
Продужени боравак ће почети са радом 7.9. 2020 године. Све остале информације ће
бити накнадно достављене. Рад у продуженом боравку се организује у складу са потребама
ученика и родитеља, а у мањим групама.
У отежаним условима рада трудићемо се да осигурамо квалитет наставе и да ученицима
пружимо додатну подршку учењу.
С поштовањем,

Директорка школе,
Марина Мунитлак

– Ученици не треба да долазе у школу уколико имају повишену
температуру и / или симптоме респираторне инфекције.
– Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру деце пред
долазак у школу.
– Деца треба да одржавају физичку дистанцу од најмање 1, 5 метра.
– Особе које доводе децу у школу не улазе у школу и школско двориште ,
већ децу прате до капије школског дворишта. У школско двориште са
ученицима првог разреда могу да уђу родитељи или особе које их прате
до школе и треба обавезно да имају маску.
– Ученици носе маску:
– при уласку у школу , па све до доласка до своје клупе
– приликом одговарања и сваког разговора
– приликом било ког кретања ван клупе, одласка до тоалета или
на одмор
– препоручује се да ученици све време боравка у школи носе
маску, али се она може одложити када ученик седи у својој клупи
и слуша наставу
– правилно користи маску тако да покрива нос и уста.
– Како одмори у обе смене трају по 15 минута , препоручује се да
родитељи спреме деци ужину.
– Ученици и запослени су дужни да се придржавају свих прописаних
мера у виду обавезног ношења маски, држања дистанце и што чешћег
прања и дезинфекције руку

Приземље:
V /2 БОРАВАК БОРАВАК VII / 4 БОРАВАК
VI / 1 кабинрет за техничко
1. Спрат:
V / 3 БОРАВАК БОРАВАК БОРАВАК VIII / 2 БОРАВАК
VIII / 1 кабинет за физику
2. Спрат:
VI / 2 VII / 2 VI / 3 VIII / 3 V / 1 VII / 1
VII / 3 кабинет за биологију

Приземље:
III / 1 II / 2 I / 4 III / 2 I /2
1. Спрат:
IV / 3 I / 3 I /1 II / 1 IV / 1 II / 3
IV / 2 кабинет за физику
2. Спрат:
III / 3 кабинет за математику ( Катарина)
III / 4 кабинет за српски језик
IV /4 кабинет за географију

Leave A Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *