Одељенске старешине у школској 2018/19. години су:

 

Одељење Име и презиме разредног старешине
I/1 Сунчица Стојковић
I/2 Милан Филиповац
I/3 Александра Перић
I/4 Јелена Ранковић
II/1 Мирјана Муцић
II/2 Слађана Николић
II/3 Снежана Пауновић
II/4 Татјана Радовић
III/1 Мира Травица Петровић
III/2 Наташа Зечевић
III/3 Добрила Марковић
IV/1 Душанка Џуверовић
IV/2 Бранка Вујиновић
IV/3  Весна Дмитрић
V/1 Деја Петковић Телесковић
V/2 Снежана Ивановић
V/3 Бојан Станисављевић
V/4 Кристина Тодоровић
VI/1 Данијела Јанковић
VI/2 Александра Зиројевић
VI/3 Јасмина Митић
VII/1 Катарина Ивановић
VII/2 Марија Давидовић
VII/3 Милисав Павловић
VIII/1 Марија Јовановић
VIII/2 Александра Костов Дојчиновић
VIII/3 Александра Угарковић