Добродошли поштовани

родитељи, ђаци, наставници

Наш календар

Погледајте важне датуме.

Школа организује многобројне радионице у којима подстиче ученике на активно размишљање и пружање сопственог доприноса у разним тематским областима. Неке од њих су: „Школа без насиља“, „Активно учење“, „Хоћу да кажем, али не смем“, превенција злоупотребе психоактивних супстанци, итд.

Контакт
  • Дантеова 52, 11060 Београд, Србија
  • 011 297 1006
  • office@osstevandukic.com